Keď maľujem, existuje len prítomný okamžik a v ňom farba, pohyb, svetlo, priestor… a čosi božské a blažené. Tento stav plnej sústredenosti a blaženosti vám chcem sprostredkovať cez svoje obrazy.
Alica Belica, 2019

 

„Verím, že poslaním umenia je opätovne spájať ľudí s Tým, čo má mnoho mien, ale je jediné. Umelec je poslom Všehomíru.“
Alica Belica, 2018

 

Monika Kluvancová aka Alica Belica, 2019
Monika Kluvancová aka Alica Belica, 2019

Alica Belica, vlastným menom Monika Kluvancová (*1987) vyštudovala výrobu hudobných nástrojov vo Zvolene a v minulosti sa profesionálne venovala výrobe majstrovských gitár. Postupne prešla k výtvarnej tvorbe ako samouk, pričom sa formálne vzdelávala v spoločenských vedách. Študovala psychológiu a Aplikovanú etnológiu. Verí, že ako umelec má byť v myslení slobodná, čo jej umožňuje práve vzdelanie v týchto vedách. V súčastnosti  žije v maringotke na jednej zo Zaježovských lúk a pracuje na olejomaľbách z cyklu Visionary Light, ktoré vytvára vrstvením lazúrovacích vrstiev. Jej tvorbu nájdete na obálkach niekoľkých kníh, hudobných albumoch či prírodnej kozmetike.

Spojte sa so mnou na FACEBOOKU.