Cyklus olejomalieb na plátne, ktorý vzniká od roku 2019

.