Kôň, 2018, Alica Belica

Kôň, 2018, Alica Belica

Kôň, 2018, Art by Monika Kluvancová aka Alica Belica