Uverejnené

Vesmír, ktorý tvorí

Monika Kluvancová aka Alica Belica, 2019

Ďakujem za podporu, ktorú som začala od vás dostávať vo veľkých dávkach. Cítim veľa lásky, úcty a obdivu a viacerí ma finančne podporujete kúpou. Je to zvláštne. Sú to veci, ktoré sa práve učím prijímať. Tešia ma a zároveň aj hlboko zasahujú a bolia, pretože si čoraz viac uvedomujem svoju závislosť na vás. Nezávislosť, ktorú som si tak vysoko cenila, vlastne nemám. Uvedomujem si, akú silu k tvorbe mi spoločne dodávate. Som váš umelec, ktorý sa odovzdal a stal sa nástrojom niečoho, čo nás presahuje. Neobdivujte mňa, obdivujte vesmír, ktorý tvorí skrz mňa… To je to najhlavnejšie, čo vám chcem nateraz povedať.