Spojenie

Spojenie, 2019

Túto olejomaľbu na plátne som vytvorila vrstvením siedmych polotransparentných vrstiev. Trvalo mi dlho, kým som ju dokončila. Tak ako väčšinu mojich obrazov.

Na obraze môžete vidieť muža a ženu, ich spojené ruky, jednotu a letiaceho vtáka. A potom je tam veľa línií, ktoré nie sú určené na premýšľanie o význame. Sú tam jednoducho preto, aby ste si prítomnosť užívali v príjemnom naladení.

Počas maľby bol tento obraz pre mňa osobne o zladení protipólov do jednoty.

Keď som ho maľovala, prechádzala som z pozície kritického poučovania do pozície nadšeného prijímania všetkého, čo prichádza. Do muža na ľavej strane obrazu som projektovala pól rozumového posudzovania. Bol tou mojou časťou, ktorá neustále posudzuje a hľadá spôsoby, ako viac využiť potenciál a priblížiť sa dokonalosti. Jeho rady boli múdre a technicky som sa zlepšovala, ale úprimne, bol to dosť otravný hlas a unavovalo ma stále niečo súdiť a vylepšovať. Brzdil moju tvorivosť a bral mi radosť z práce. Naopak, žena na ľavej strane vďačne prijímala všetko, čo sa práve objavilo na obraze. Neposudzovala, ale radovala sa z každého dotyku štetcom. Bezpodmienečné prijímanie otváralo cestu k zázrakom. Oba prístupy som ocenila, preplietla som pólom ruky a zladila ich v jednote. Nechávala som oboch znieť rovnakou silou a dopĺňať jeden druhého. A nakoniec, poslednou vrstvou maľby som ich nechala spoločne letieť.

 

Spojenie (detail), 2019
Spojenie (detail), 2019

Spojenie, 2019