Uverejnené

Spojenie

Spojenie, 2019

Túto olejomaľbu na plátne som vytvorila vrstvením siedmych polotransparentných vrstiev. Trvalo mi dlho, kým som ju dokončila. Tak ako väčšinu mojich obrazov.

Na obraze môžete vidieť muža a ženu, ich spojené ruky, jednotu a letiaceho vtáka. A potom je tam veľa línií, ktoré nie sú určené na premýšľanie o význame. Sú tam jednoducho preto, aby ste si prítomnosť užívali v príjemnom naladení.

Počas maľby bol tento obraz pre mňa osobne o zladení protipólov do jednoty.

Keď som ho maľovala, prechádzala som z pozície kritického poučovania do pozície nadšeného prijímania všetkého, čo prichádza. Do muža na ľavej strane obrazu som projektovala pól rozumového posudzovania. Bol tou mojou časťou, ktorá neustále posudzuje a hľadá spôsoby, ako viac využiť potenciál a priblížiť sa dokonalosti. Jeho rady boli múdre a technicky som sa zlepšovala, ale úprimne, bol to dosť otravný hlas a unavovalo ma stále niečo súdiť a vylepšovať. Brzdil moju tvorivosť a bral mi radosť z práce. Naopak, žena na ľavej strane vďačne prijímala všetko, čo sa práve objavilo na obraze. Neposudzovala, ale radovala sa z každého dotyku štetcom. Bezpodmienečné prijímanie otváralo cestu k zázrakom. Oba prístupy som ocenila, preplietla som pólom ruky a zladila ich v jednote. Nechávala som oboch znieť rovnakou silou a dopĺňať jeden druhého. A nakoniec, poslednou vrstvou maľby som ich nechala spoločne letieť.

 

Spojenie (detail), 2019
Spojenie (detail), 2019

Spojenie, 2019