Donation

Thank you for choosing to donate to Alica Belica.

The funds will be used to cover basic needs (food, abode and insurance), arts and spiritual education (books and courses), and the establishment and planting of the Forest Temple in Zajezova, Slovakia.

Ďakujem, že ste sa rozhodli podporiť Alicu Belicu finančným darom, drobným aj veľkým, jednorazovým alebo pravidelným.

Prostriedky budú použité na pokrytie základných potrieb (jedlo, príbytok a poistenie), na vzdelávanie v oblasti umenia a duchovna (knihy a kurzy) a na zriadenie a výsadbu Lesného chrámu v Zaježovej.

Bank account

IBAN: SK8583300000002201849675
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

PayPal

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=WZULV8JDWAYHC